KFC ROZVOZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

(Všeobecné podmínky)

I. Základní pojmy

 1. Provozovatel: Služba KFC ROZVOZ je provozována společností AmRest s.r.o., sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, 160 00, IČ 26476215, zapsaná v OR u MS v Praze, C 84710, nebo prostřednictví jejího smluvního partnera.

 2. Koordinátor je společnost 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Spółka Jawna., registered office: ul. Podbipięty 51, 02-732 Warsaw, TIN No. 521-33-43-778, registered with the commercial court in Warsaw XX reg. no. NCR No. 0000235015.

 3. Call centrum zajišťuje přijímání Objednávek a zákaznickou podporu na tel. č. 277 000 000 každý den (pondělí – neděle) minimálně od 11.00 do 21.00. Call centrum poskytuje informace ke službě KFC ROZVOZ, provádí Objednávky, poskytuje informace o Produktech a akcích Provozovatele.

 4. PayU je PayU SA se sídlem v ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, poskytovatel služby online platby.

 5. KFC ROZVOZ znamená službu Provozovatele, která umožňuje Zákazníkům Objednávku, nákup a doručení produktů KFC prostřednictvím Webové stránky, Call centra, či Aplikace. Dostupnost služby KFC ROZVOZ se může měnit v návaznosti na restauraci KFC, ze které je realizována. Při vytváření Objednávky bude dostupnost služby KFC ROZVOZ vždy ověřena.

 6. Kupující je osoba, která využívá službu KFC ROZVOZ bez Registrace.

 7. Zákazník znamená osobu, která využívá službu KFC ROZVOZ po registraci na Webové stránce či v Aplikaci.

 8. Registrace znamená okamžik, kdy se Kupující registruje na Webové stránce, či v Aplikaci a vytvoří Účet Zákazníka. Prostřednictvím tohoto Účtu může vytvářet Objednávky, editovat své údaje a sledovat stav Objednávky.

 9. Registrační údaje jsou údaje povinně poskytnuté v rámci Registrace, to je oslovení, jméno, příjmení, heslo, emailová adresa, adresa, datum narození, telefonní číslo.

 10. Účet je účet Zákazníka, který provedl Registraci, kde jsou obsaženy údaje Zákazníka a informace o stavu aktuální Objednávky a informace o předchozích Objednávkách.

 11. Objednávka je objednávka Produktů KFC prostřednictvím Webové stránky, Účtu na Webové stránce, prostřednictvím Call centra, či Aplikace. Předmětem Objednávky mohou být pouze Produkty uvedené v nabídce KFC ROZVOZ na Webové stránce, či v Aplikaci. Minimální hodnota Objednávky je 150 Kč (nezahrnuje poplatek za doručení). Pokud je objednávka produktů KFC provedena jinak než prostřednictvím webové stránky www.kfcrozvoz.czwww.kfcrozvoz.cz. Aplikace nebo Call centra, neřídí se tato objednávka těmito Všeobecnými podmínkami, ale obchodními podmínkami příslušného objednávkového kanálu.

 12. Objednávka bez Registrace je vytvoření objednávky bez vytvoření Účtu Zákazníka, prostřednictvím Call centra, Webové stránky či prostřednictvím Aplikace. Kupující vytvoří Objednávku poskytnutím údajů: oslovení, jméno, příjmení, adresa doručení, email, telefonní číslo.

 13. Webová stránka znamená webovou stránku KFC ROZVOZ www.kfcrozvoz.cz, kde lze provést Registraci, Objednávku, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.

 14. Transakce znamená vytvoření jakékoli Objednávky a její Platbu.

 15. Platba je zaplacení Objednávky. Platba může být provedena prostřednictvím služby PayU, v hotovosti u Řidiče pouze v zákonné měně ČR, platební kartou u Řidiče, formou stravenek Edenred (papírová i elektronická verze) a formou papírových stravenek Sodexo a Cheque Dejeuner, žádný další způsob Platby není akceptovatelný.

 16. Řidič je osoba převážející Objednávku z restaurace Provozovatele k Zákazníkovi či Kupujícímu inkasující Platbu pro Provozovatele.

 17. Lokality místa určená Provozovatelem, do kterých je možné doručit Objednávku. Lokality se mohou měnit na základě rozhodnutí Provozovatele. KFC ROZVOZ není dostupná na celém území České republiky.

 18. Produkt je zboží uvedené v speciální nabídce KFC ROZVOZ.

 19. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení Webové stránky do počítače uživatele (či jiného zařízení s přístupem na web) a které jsou spojená s používáním Webových stránek; tyto soubory umožňují rozpoznat uživatelův webový prohlížeč a zobrazit Webové stránky přizpůsobené jeho preferencím. Cookies obvykle obsahují název Webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti" (tzn. jak dlouho budou uloženy jako platné v zařízení Uživatele) a specifický kód, sestavený zpravidla z náhodně vygenerovaného jedinečného alfanumerického řetězce.

 20. Aplikace znamená mobilní aplikaci KFC CZ umožňující Zákazníkovi či Kupujícímu využívat službu KFC ROZVOZ. V Aplikaci lze provést Registraci, Objednávku, Platbu, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.

II. Všeobecná ustanovení

 1. KFC ROZVOZ je dostupná pouze pro určité Lokality.

 2. Seznam Lokalit podléhá změnám, dostupnost Lokality je Kupujícímu či Zákazníkovi sdělena až při vytváření Objednávky.

 3. KFC ROZVOZ je poskytována pouze fyzickým osobám straším 18 let. Osoby mladší 18 let mohou službu KFC ROZVOZ využívat se souhlasem zákonného zástupce.

 4. Služba KFC ROZVOZ je zpoplatněna částkou 69,- Kč za doručení každé Objednávky.

III. Objednávka bez Registrace

 1. Kupující může na Webové stránce, prostřednictvím Call centra, nebo prostřednictvím Aplikace vytvořit Objednávku bez Registrace tím, že sdělí oslovení, jméno, příjmení, město, ulici a číslo popisné a číslo bytu pro doručení Objednávky, telefonní číslo, email, vybrané Produkty a způsob Platby.

 2. Dostupnost KFC ROZVOZ na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit KFC ROZVOZ, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.

 3. Objednávka je dokončena po sdělení místa doručení, kontaktních údajů, seznamu Produktů, souhlasem se Všeobecnými podmínkami a výběrem způsobu Platby

IV. Registrace

 1. 1. Vyplněním registračního formuláře na Webové stránce, či v Aplikaci je provedena Registrace a vytvořen Účet Zákazníka.

 2. Pro dokončení Registrace je nutné, aby Zákazník potvrdil správnost Registračních údajů kliknutím na odkaz v automaticky zaslané zprávě na email uvedený v Registraci.

 3. Pomocí Účtu je možné vytvářet Objednávky, sledovat stav Objednávek a měnit Registrační údaje Zákazníka.

 4. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let.

 5. Registrační údaje jsou užívány pouze pro účely uskutečnění Objednávky.

 6. Uvedl-li Zákazník při Registraci své telefonní číslo, obdrží po provedení Objednávky na toto telefonní číslo potvrzovací krátkou textovou zprávu (tzv. sms).

V. Objednávka s Registrací

 1. Zákazník se po provedení Registrace přihlásí na Webovou stránku, či v Aplikaci do svého Účtu.

 1. Zákazník zvolí adresu doručení Objednávky ve svém Účtu ze seznamu uložených adres, zvolí Produkt, způsob Platby a potvrdí dokončení Objednávky stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku".

 1. Objednávka je dokončena pokud došlo ke splnění všech výše uvedených kroků.

 1. Dostupnost KFC ROZVOZ na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit KFC ROZVOZ, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.

 2. Zákazník má možnost informovat se o alergenech obsažených v Produktech v příslušné záložce na Webové stránce či v Aplikaci.

VI. Přijetí Objednávky Provozovatelem

 1. Splněním kroků uvedených v článku III. nebo článku V. těchto Všeobecných podmínek je Objednávka přijata Provozovatelem k vyřízení.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo potvrdit platnost a správnost Objednávky telefonicky kontaktováním Zákazníka na telefonním čísle, které poskytl při Registraci, případně Kupujícího pokud je Objednávka vytvářena bez Registrace.

VII. Doručení Objednávky

 1. Objednávka bude doručena na adresu zvolenou Kupujícím či Zákazníkem a to k prvním uzamykatelným dveřím na adrese místa doručení.

 1. Objednávku doručí Řidič označený jmenovkou a v uniformě KFC ROZVOZ.

 1. Kupující či Zákazník je povinen si Objednávku při převzetí řádně překontrolovat co do počtu a druhu objednaných Produktů KFC.

 1. Pakliže Kupující či Zákazník nezvolil online způsob Platby (PayU), je povinen uhradit cenu Objednávky Řidiči při předání Objednávky. A to v hotovosti nebo platební kartou.

 1. Součástí Objednávky je i účtenka.

 1. Zákazník či Kupující se může u Řidiče informovat o alergenech obsažených v Produktech.

VIII. Reklamace a stížnosti v rámci KFC ROZVOZ

 1. Kupující či Zákazník je povinen si Objednávku při převzetí řádně překontrolovat.

 2. Kupující či Zákazník je povinen si při Platbě překontrolovat vrácenou hotovost, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

 3. Stížnosti netýkající se obsahu Objednávky a vrácené hotovosti může Kupující či Zákazník zaslat na emailovou adresu info_KFC_CZ@amrest.eu či zavolat na tel. č. 277 000 000.

 4. Stížnost musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas události, který je předmětem stížnosti, číslo Objednávky, kontakt stěžovatele a stručný popis události.

IX. Call centrum

 1. Call centrum vytváří Objednávky na základě pokynů Kupujícího po zadání údajů potřebných ke vzniku Objednávky bez Registrace, odpovídá na dotazy ohledně KFC ROZVOZ, informuje Kupujícího o alergenech obsažených v Produktech, řeší stížnosti a informuje Kupujícího o akcích Provozovatele a o Produktech.

 2. Call centrum je dostupné na telefonním čísle: 277 000 000 každý den (pondělí – neděle) minimálně od 11.00 do 21.00.

X. Aplikace

 1. Aplikace umožňuje Zákazníkovi či Kupujícímu využívat službu KFC ROZVOZ. V Aplikaci lze provést Registraci, Objednávku, Platbu, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.

 2. Aplikace je dostupná v Google Play store pod názvem KFC CZ.

XI. Cookies

 1. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení Webových stránek a přizpůsobují zobrazování Produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé Webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah. Tyto soubory a statistiky neobsahují žádné ztotožňující údaje a jejich prostřednictvím nelze konkrétního uživatele identifikovat.

 1. Provozovatel používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z Webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je uživatel sám nevymaže.

 1. Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.

 1. Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení Webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení Webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).

 1. Omezení používání či úplné zablokování Cookies může ovlivnit průběh některých funkcí, které jsou na Webových stránkách dostupné.

XII. Odpovědnost, řešení sporů

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k správnému a stálému fungování KFC ROZVOZ. Současně si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat využití jakékoli části služby KFC ROZVOZ, a to kdykoli a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli službu KFC ROZVOZ ukončit.

 1. Provozovat se zavazuje, že jakákoli změna části služby KFC ROZVOZ nebude mít vliv na již vytvořené Objednávky.

 1. Všechny změny KFC ROZVOZ budou včas uveřejněny v těchto Všeobecných podmínkách.

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním KFC ROZVOZ.

 1. Provozovatel současně nenese odpovědnost za škody vzniklé z KFC ROZVOZ, které vznikly v souvislosti s událostmi, které nebylo možné předvídat ani jim zabránit při vynaložení největšího úsilí (vyšší moc).

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby informace poskytované Kupujícím a Zákazníkům na Webových stránkách, v Aplikaci a prostřednictvím Call centra byly správné a včasné.

 1. Webové stránky či Aplikace mohou odkazovat na obsah umístěný na jiných webových stránkách. To však neznamená, že je Provozovatel odpovědný za obsah takových webových stránek a se stanovisky tam uvedenými souhlasí.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník či Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník či Kupující spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Provedením Objednávky Kupující či Zákazník prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 2. Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.

 3. Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné v Aplikaci a na www.kfcrozvoz.cz. Na žádost Kupujícího či Zákazníka bude Provozovatelem poskytnuta tištěná verze těchto Všeobecných podmínek.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. Všechny změny Všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním v Aplikaci a na www.kfcrozvoz.cz.

 5. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 25. 10. 2018.

V Praze dne 25. 10. 2018